Sunday, November 29, 2009

İstanbul'un "son 100 yılı" hakkında kısa bir değerlendirme

İstanbul'un "son 100 yılı" hakkında kısa bir değerlendirme: "Upuzun tarihi geçmişi içinde 'güzel İstanbul'umuz, belki de en yoksul, en hüzünlü, en zor günlerini erken 20.y.yılın, yani 1900'lü yılların ilk dönemlerinde yaşamıştı."

No comments:

Post a Comment